AVUKAT MELİH AKKURT: “1 MW’LIK GÜNEŞ, RÜZGAR SANTRALİ İÇİN DANIŞTAY DA VİZE VERDİ”

Elektrik sektöründe 1 MW’lık güneş, rüzgar santrali kurmak isteyen üreticilere Danıştay’dan da vize çıktı. Lisanssız elektrik pazarında, 1 MW’lık proje başvuruları için dağıtım şirketlerinden alınan izinlerde yaşanan sıkıntıların aşılmasında konusunda Avukat Melih Akkurt tarafından başlatılan hukuk mücadelesi başarıya ulaştı. Güneş santrali (GES) kurmak isteyen ancak dağıtım şirketi tarafından başvurusu reddedilen 16 şirketin avukatlığını yürüten Melih Akkurt’un hukuk mücadelesi sonunda Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, şirketlerin talebi doğrultusunda yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. İdare Mahkemesi’nin kararı Danıştay 13. Daire tarafından da onandı. Çok sayıda elektrik üreticisini ve dağıtım şirketini yakından ilgilendiren bu karar, özellikle elektrik sektöründeki yerli üreticiler tarafından ‘müjde’ olarak değerlendiriliyor.

AVUKAT MELİH AKKURT: “1 MW’LIK GÜNEŞ, RÜZGAR SANTRALİ İÇİN DANIŞTAY DA VİZE VERDİ”

Avukat Melih Akkurt’un yaptığı başvuru ve Kahramanmaraş İdari Mahkemesi’nden çıkan kararın Danıştay tarağından da onaylanmasıyla, 1 Megavat’a (MW) kadar lisanssız olarak üretim serbestisinden yararlanarak elektrik üretimi yapmak için elektrik dağıtım şirketlerine başvuran ancak talepleri mevzuat dışı bürokratik gerekçelerle reddedilen yerli elektrik üreticilerinin önü açıldı. Lisanssız üretim yapma başvurularının değerlendirilmesinde, ‘yalnızca mevzuatın baz alınması gerektiği’ hükmedilen söz konusu karar, güneş, rüzgâr, su gibi yerli enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimi yapmaya hazırlanan yerli üreticilerin umudunu arttırdı.

AVUKAT MELİH AKKURT’UN HUKUKİ MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ

1 Megavat(MW) gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali kurmak ve Afşin Elbistan’a bağlantı yapmak isteyen ancak bu talebi AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından reddedilen aralarında Medyan ve Solar Enerji’nin de 16 şirket dağıtım şirketi, kararının hukuka uygun olmadığı iddiasıyla Avukat Melih Akkurt aracılığıyla konuyu yargıya taşımıştı. Akkurt’un 16 şirketin yaptığı 46 başvuru için yürüttüğü hukuki sürecin sonunda Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, AKEDAŞ’ın şirketlerin yaptığı bağlantı başvurusunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatta yer almayan olumsuz görüşüne dayanarak reddedemeyeceğine karar vermiş ve yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

AKEDAŞ’ın başvuruları ön değerlendirme ve teknik değerlendirme süreçlerinden geçirdikten sonra sonuçlandırması gerekirken; mevzuatta yer almayan bir prosedür işlettiğine dikkat çeken İdari Mahkeme’nin kararı şöyleydi: “Bu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı konusunda duraksama bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir”

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin bu kararı Danıştay 13. Daire tarafından da onandı. Böylece Avukat Melih Akkurt’un yürüttüğü hukuki mücadele sonrası enerji sektöründe yeni bir dönem başladı. Akkurt’un girişimi sonrası mahkemenin verdiği ve Danıştay’ın onadığı karar, dağıtım şirketleri tarafından haksız bir şekilde reddedilen ve konuyu yargıya taşıyan yüzlerce küçük elektrik üreticisi için de emsal niteliği taşıyor.

3 BİN BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ

Uzmanlar, Türkiye’de şu ana kadar lisanssız üretimde yaklaşık 5 bin 500 başvurunun olumlu sonuçlandığına ve 3 bin başvurunun da dağıtım şirketleri tarafından reddedildiğine dikkat çekiyor.

Avukat Melih Akkurt’un hukuki mücadelesi sonrasında alınan karar, yerli elektrik üreticilerinin ürettiği elektriğin enerji piyasasına girişini kolaylaştırması açısından önem taşıyor. Sonuç olarak yargıdan çıkan bu karar elektrik sektörünün büyümesi ve tüketicinin daha ucuz elektrik imkanına ulaşması sonucunu doğuracak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Mevzuata göre elektrik üretiminde 1 MW’a kadar üretim için lisans almaya gerek kalmadan elektrik tesisi kurulabiliyor. Yatırımcı lisanssız olarak güneş, rüzgar, su gibi kaynaklardan üretim yapabiliyor ve ürettiği elektriğin fazlasını devlete satabiliyor. Ancak ürettiği elektriği bu yolla satmak isteyen yerli üreticilerin son dönemde dağıtım şirketlerinden izin alma konusunda sıkıntılar yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan sorun üreticilerin şikayetleri üzerine TEDAŞ da konuyu mercek altına aldı. Bir yandan dağıtım şirketlerine yönelik inceleme başlatan TEDAŞ’ın, konuyla ilgili 21 dağıtım bölgesinde uygulama birliği oluşturmak ve yerli üreticilerin önünü açmak için yasal mevzuat değişikliğini gündemine girdi.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin Danıştay tarafından da onanan kararı, TEDAŞ’ın mevzuat çalışması öncesinde sektördeki lisanssız yatırımcıların sıkıntılarının aşılmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Bu alanda sorun yaşayan birçok yerli üreticinin Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin kararını emsal göstererek yargıya başvurması veya devam eden davalarına bu kararı emsal göstermesi bekleniyor.

LİSANSSIZ ÜRETİM FIRSATI

Lisans bedellerinin milyon TL’lerle ifade edildiği elektrik sektöründe lisanssız üretim, önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bürokrasi ve çıkan engeller nedeniyle lisanssız elektrik üretiminin istenildiği gibi gelişmediğine dikkat çeken uzmanlar, “Lisans bedellerinin yüksekliği nedeniyle, lisanssız üretim çok değerli hale dönüştü. Bu yargı kararı yerli üreticinin ve lisanssız üretimin önünü açacak nitelikte. Lisanssız üretim, ülkenin var olan yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilerek dışa bağımlılığın azaltılması, yerli yatırımcının önünün açılması ve çevreye duyarlı enerji temini konusunda önemli” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: http://www.yenisafak.com/avukat-melih-akkurt-1-mwlik-gunes-ruzgar-santrali-icin-danistay-da-vize-verdi-h-2774639

Yazar: zek