ALZHEİMER

ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Alzheimer hastalığının, esas olarak 10 adet belirtisi olduğu kabul edilmektedir. Belirtilerden birkaçının bulunması alzheimer belirtisi olabilir. Günlük yaşamı etkileyecek kadar unutkan (kişilerin adlarını, olayları hatırlayamama), gündelik işleri yapamama (yemek yapmak gibi), kelimeleri bulurken zorlanmak, tarihleri bilinen yolları hatırlayamama, çok yalın konularda bile karar vermede güçlük çekme, hesap yapamama, pratik düşünmede zorluk çekme, eşyaların yerlerini karıştırmak (koyarken diğer koymak), davranışlarda halinde değişiklik, karakter özelliklerinin değişmesi, insanları suçlama, sorumluluk sahibi olmaktan kaçmak alzheimerın belirtileridir.

Alzheimera Kahve Düzenli kahve tüketenlerde Alzheimerin daha görülmesi, dikkatleri kahve tüketimi Alzheimer arasında nasıl münasebet olduğuna yoğunlaştırdı yapılan bütün araştırmalardan edilen sonuçlar kahvenin, Alzheimer riskini düşürdüğünü gösteriyor. Konuda kadar fazla çok araştırma mevcut ki, burada hepsine vermek teknik olarak olanaksız olduğu için sadece araştırmaya kısaca değinilecek.

ALZHEİMER HASTALIĞI TANISI NASIL KONUR?

Öncelikle yukarıdaki belirtilerden bazıları sizde varsa psikolog sinir hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekir. Çekilen beyin filmi, yapılan tahlilleri laboratuvar tetkikleri alzheimer hastalığı başka hastalıklardan ayırt edilmeye çalışılır. Çünkü her unutkanlık, hastalığın belirtisi değildir. Şekilde hastalığın kati tanısı konur.

ALZHEİMER TEDAVİSİ

Hastalığın kati tedavisi yoktur. Yani yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir; hastalığın tedavisinde erken fazla önemlidir. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır hastalığın semptomları azaltılır. Amaç, hastanın hayat kalitesini arttırmaktır.

Hollanda’da yapılan araştırmada 1900 1920 yılları arasında doğan 676 sağlıklı erkeğin zihinsel performansları 10 sene boyunca periyodik olarak izlendi düzenli kahve tüketen katılımcıların zihinsel performanslarının kahve içmeyenlere daha iyi durumda olduğu tespit edildi.

Ayrıca, ortaya çıkan psikolojik problemlerle çıkabilmek için muhtelif ilaçlar (antidepresan gibi) kullanılır. Ama ilaçlar hekim kontrolünde alınmazsa daha fena sorunlara açabilir. Gün geçtikçe, alzheimer hakkında daha çok sahibi oluyor daha çok ilaçlarla karşılaşıyoruz. Yapılan çalışmalar, hastalığın tedavisinde aka adımlar atılacağını göstermektedir.

ALZHEİMER HASTASI YAKINLARININ BİLMESİ GEREKENLER

Öncelikle hastanın kendisine, cesaret itimat duygusunu aşılamak gerekir. Hastaya her vakit edilmeli yardımın hastaya kabul ettirilmesi gerekir. Hastanın hislerini paylaşmak gerekir. Gerekirse hasta, doktora nasıl durumda olduğunu anlatmalı yönde tedavi uygulanmalıdır. Yapılacak işler için kâğıda notlar alınmalıdır. Aynı şey, eşyaların yerini bulmak için yapılmalıdır. Alzheimer hastalarının sürmesi tehlikelidir. Yüzden kişinin, hastaya eşlik etmesi (şoför olarak) gerekir. Hastanın sağlığına beslenmesine dikkat edilmelidir.

Hasta hobilerini kısıtlamamalıdır. Önceden yaptıklarını, yapmaya etmelidir. Ama artık çalışmayı bırakması gerekir. Hastalık ilerlemeden, hastanın ilerideki bakım durumu görüşülmelidir. Alzheimer, sadece kişinin kendisine değil, ailesine maddi manevi getirdiğinden, hastalıkla yaşamaya alışmak baş edebilmek için destek gerekir.

Yazar: zek